Påmelding stevner

Påmelding til stevner gjøres hos ansvarlige instruktører! Husk at det kreves gyldig legeattest for å delta på stevner!

skjema for legeattest kan lastes ned her :

http://www.kickboxing.no/Filer/skjemaer/20071224001506_skjema.pdf